Biomasa

Záleží nám na ekológií a našom prostredí. Preto z dôvodu ekologického a obnoviteľného zdroja energie pestujeme rýchlorastúce dreviny japonského topoľa a agátu. Po spracovaní a mechanickej úprave sa vyznačujú vysokou výhrevnosť štiepky spaľovanej v kotloch určených na biomasu.