Financovanie

Pokiaľ klient nedisponuje dostatočným množstvom vlastných finančných prostriedkov, musí hľadať alternatívne možnosti financovania. Úver na výstavbu nehnuteľnosti je jedným z najzložitejších produktov banky, ako pre klienta, tak aj pre banku samotnú.

Je dôležité, aby sa klient na túto formu financovania vopred čo najlepšie pripravil, pretože ho čaká zložitý proces. Úver na financovanie výstavby nehnuteľnosti poskytuje mnoho bánk, každá má však iné podmienky.

Preto je vhodné, aby sa klient o svojich možnostiach informoval nielen v banke, kde má vedený bežný účet, ale aby oslovil aj konkurenčné banky. Produkty jednotlivých bánk sa môžu líšiť nielen v ponúknutej úrokovej sadzbe, ale aj v mnohých iných faktoroch. Pri výstavbe domu banka skúma druh stavby, aktuálny stav stavby, jej budúcu hodnotu, lokalitu kde sa nachádza a potrebný čas na dokončenie výstavby.

Axor financie

Možnosti financovania

1. Klient vlastní stavebný pozemok

Pokiaľ má klient stavebný pozemok, môže ho založiť v prospech banky. Banka potrebuje na ohodnotenie pozemku znalecký posudok. Ak klient disponuje aj projektovou dokumentáciou, na jeho základe určí, aké percento z hodnoty nehnuteľnosti a akú výšku úveru vie klientovi poskytnúť a či výstavbu rozdelí na jeden alebo dva samostatné úvery.

V prípade, ak klient nemá projektovú dokumentáciu, banka poskytne prvé finančné prostriedky na začatie výstavby do štádia rozostavanej stavby – základová doska a obvodové múry, ktoré musia byť minimálne do výšky 1,5m. Následne určí aktuálnu hodnotu rozostavanej stavby ako aj jej budúcu hodnotu. Banka potom poskytne druhý úver, kde si už s klientom určí množstvo a výšky tranží (rozloženie celkovej výšky úveru na niekoľko častí) potrebných až po úplné dočerpanie úveru. Jednotlivé tranže sa dokladujú fotografiami, prípadne čestným prehlásením, rozpočtom. Podmienkou po vyčerpaní úveru je vydokladovanie kolaudačného rozhodnutia, väčšinou do 12tich mesiacov.

2. Klient nevlastní stavebný pozemok

V prípade, ak klient nevlastní stavebný pozemok, je tento proces o niečo zložitejší. Kúpa pozemku využitím úveru nie je nič nezvyčajné, treba ale počítať s tým, že banka vie na kúpu pozemku poskytnúť úver v priemere vo výške 80% z kúpnej ceny/hodnoty pozemku, ak je pozemok stavebný. Preto je nutné, aby mali klienti aj vlastné finančné prostriedky, či už na dofinancovanie kúpy pozemku, ale aj na začatie výstavby do štádia rozostavanej stavby. Nedostatok vlastných finančných zdrojov sa v tomto prípade môže riešiť stavebným úverom, poprípade spotrebným úverom.

3. Založenie druhej nehnuteľnosti

Založenie druhej nehnuteľnosti s účelom výstavby rodinného domu je pomerne jednoduchá forma, ako sa čo najrýchlejšie a najľahšie dostať k finančným prostriedkom. Klienti môžu založiť nehnuteľnosť vo svojom osobnom vlastníctve, poprípade aj vo vlastníctve iných osôb – ako napríklad rodičovskú nehnuteľnosť.

Jednoduchosť spočíva v tom, že banka na základe znaleckého, prípadne interného ohodnotenia určí, aké množstvo finančných prostriedkov z hodnoty nehnuteľnosti klientom poskytne. Tieto finančné prostriedky vedia klienti dostať naraz, čo v mnohých prípadoch celý proces výstavby značne urýchli.

V prípade, že množstvo finančných prostriedkov nestačí, majú klienti k svojej založenej nehnuteľnosti možnosť založiť aj novú rozostavanú stavbu s pozemkom, čo navýši hodnotu ich nehnuteľností, a tým aj množstvo finančných prostriedkov, ktoré im vie banka poskytnúť.

Stáva sa, že klienti zakladajú druhú nehnuteľnosť len na vymedzený čas, hlavne vtedy, ak nehnuteľnosť nie je v ich vlastníctve. Vtedy je dôležité, aby bolo celé financovanie vopred dobre naplánované. Pri dokončení výstavby nehnuteľnosti môže klient požiadať banku o vyňatie druhej založenej nehnuteľnosti z úveru. V tomto prípade musí nová dostavaná nehnuteľnosť aj po vyňatí druhej založenej nehnuteľnosti spĺňať všetky podmienky úveru – ako je napríklad LTV (pomer medzi výškou úveru a hodnotou zakladanej nehnuteľnosti

Záver

Výber bánk na finančnom trhu je veľký, preto je dôležité si dobre vybrať. V prípade tak zložitého produktu ako je úver na výstavbu nehnuteľnosti je to o to dôležitejšie. Každý váš krok si treba dopredu naplánovať. Buďte pripravený na prekvapenia, ktoré sa môžu objaviť. Preto je dobré, aby ste svoje kroky prekonzultovali aj s odborníkom, ktorý vám pomôže výstavbu vášho nového rodinného domu zvládnuť s prehľadom.

Nakoľko je hypotéka náročný finančný záväzok, častokrát až na 30 rokov, je nutné premýšľať aj nad okolnosťami, ktoré môže život priniesť. Preto odporúčame sa na tieto situácie vopred pripraviť. Vyberieme spolu vhodné poistenie a sporenie, ktoré vám pomôže prekonať prípadné výpadky vášho príjmu, zníženie vášho životného štandardu či škody na majetku.

Predávate a zároveň kupujete? Pri súčasnom predaji existujúcej nehnuteľnosti a výstavbe vášho nového bývania je dôležité mať vopred stanovené podmienky a správne načasovať postupnosť krokov. V tomto prípade je veľmi dôležitá kooperácia medzi financujúcou bankou, developerom, vašim finančným poradcom a realitným maklérom. Zredukujte tento počet osôb na minimum a využite naše služby, dokážeme vám zabezpečiť kompletný servis v oblasti finančného aj realitného trhu.