Iné stavby

Realizujeme výstavbu pre rozličné typy stavebných projektov od individuálnej bytovej výstavby až po komplexné líniové stavby.

? Čo robíme

Developerská činnosť

Vieme, že vašou najcennejšou komoditou je váš čas. Vďaka mnohoročným skúsenostiam spolupráce s realitnými investormi vieme rýchlo pochopiť váš stavebný zámer a rozbehnúť projekt správnym smerom. Našim základným cieľom je minimalizovať vaše starosti a maximalizovať váš zisk.

Iné stavby

Realizované projekty

Líniové stavby Výstavba verejného osvetlenia

Realizovali sme výstavbu osvetlenia ulice v Adamovských Kochanovciach. Spoločnosť Axor realizovala celý projekt od prípravy projektovej dokumentácie až po spustenie do prevádzky a odovzdanie projektu prevádzkovateľovi.

zisti viac
Dopravné staviteľstvo Cesta a chodníky

Realizácia projektovej dokumentácie s prihliadnutím na jestvujúcu zástavbu v danej lokalite

zisti viac
Líniové stavby Kanalizácia v obci Adamovské Kochanovce

V obci Adamovské Kochanovce, časť Horné Políčko sme realizovali vybudovanie novej kanalizácie v dĺžke 417m s 34 samostatnými prípojkami k rodinným domom.

zisti viac