Kanalizácia v obci Adamovské Kochanovce

V obci Adamovské Kochanovce, časť Horné Políčko sme realizovali vybudovanie novej kanalizácie v dĺžke 417m s 34 samostatnými prípojkami k rodinným domom.

Názov projektu: Kanalizácia v obci Adamovské Kochanovce Rozsah projektu: Kanalizácia v dĺžke hlavnej vetvy 417m Dokončenie výstavby: 11.10.2015

Stavebný zámer

Vybudovanie hlavnej vetvy kanalizácie s 34 samostatnými prípojkami k rodinným domom. Po piatich rokoch je kanalizácia v neustálej prevádzke bez akýchkoľvek problémov. V danej lokalite boli práce komplikovanejšie z dôvodu už existujúcich sietí ako elektrina, plyn, voda či telekomunikačné siete, ktoré sme križkovali a obchádzali. Pri výkopoch a pokládke sme zabezpečovali aby nedošlo k poškodeniu a prerušeniu dodávky týchto sietí.