Výstavba verejného osvetlenia

Realizovali sme výstavbu osvetlenia ulice v Adamovských Kochanovciach. Spoločnosť Axor realizovala celý projekt od prípravy projektovej dokumentácie až po spustenie do prevádzky a odovzdanie projektu prevádzkovateľovi.

Názov projektu: Výstavba verejného osvetlenia Rozsah projektu: Kompletná realizácia verejného osvetlenia ulice Dokončenie výstavby: 11.20.2015

Stavebný zámer

Pripravenie projektovej dokumentácie k realizácii verejného osvetlenia. Následné geodetické vytýčenie, výkopové práce a položenie kabeláže. Betonáž pätiek pre osadenie osvetlenia a osadenie samotných stožiarov, následné uvedenie do prevádzky a porealizačné zameranie vedenia.